אילי סוויד

אילי סוויד

profileמשרדינו מספק שירותי שמאות לפרטיים , קבלנים ,בנקים ,ומוסדות משפטיים .

המשרד נוסד ב- 1998 על ידי אילי סוויד וכיום המשרד ממוקם במתחם בילו סנטר ליד רחובות.

המשרד כולל צוות של שמאים , מזכירה והנהלת חשבונות.

אזורי הפעילות העיקריים הם אשדוד, רחובות, אשקלון, יבנה ,גדרה , מזכרת בתיה , קרית עקרון, קרית מלאכי ,קרית גת , רמלה ולוד והמושבים המצויים בסביבת ערים אלו.

במהלך שנות עבודתנו נצבר ידע ונסיון רב שבא לידי ביטוי בעריכת עשרות אלפי חוות דעת לגורמים שונים .

סוגי הנכסים מגוונים וכוללים בין היתר: דירות , בתים, מבני תעשיה, נחלות חקלאיות, משקי עזר, קרקעות חקלאיות, חנויות , משרדים ,מרכזים מסחריים , תחנות דלק , מתקנים פוטו וולטאיים וכו'.

מטרות חוות הדעת מגוונות ובהתאם לנסיבות למשל למטרת בטוחה לבנק, למטרת חלוקה בין יורשים, למטרת כינוס נכסים, לצורך מכירה בשוק החופשי , כחוות דעת נגדית וכדומה.

 

קרא עוד

אומדן שווי שוק

אומדן שווי שוק

אומדן שווי שוק

שווי שוק מבטא את התמורה שעשויה להתקבל בין קונה מרצון למוכר מרצון כחופשי מכל מחזיק חוב ושעבוד. לצורך קביעת שווי זה נשקל השימוש היעיל והטוב של הנכס.

משרדינו מבצע הערכות שווי לכל סוגי הנדל"ן למשל הערכות שווי לדירות, לצמודי קרקע, למגרשים, לנחלות חקלאיות, למבני תעשיה, לשטחי מסחר, למשרדים, לקרקעות חקלאיות , וכיוצ"ב.

ההערכות מסוג זה מבוצעות בדרך כלל למגוון צרכים כגון:
חלוקה בין יורשים, חלוקה בין שותפים, התחשבנויות פנימיות בתוך העסק או המשפחה, אומדן שווי לצרכי קניה או מכירה וכו'.

קרא עוד

חוות דעת לבית משפט

חוות דעת לבית משפט

חוות דעת לבית משפט

בית המשפט מתבסס בין היתר על חוות דעת מומחים על מנת להכריע בסוגיות ו/או המחלוקות שבאות בפניו. לעיתים עיקר המחלוקת נסובה על שווי הנכס או הנגזרת ממנו לצורכי תשלומי איזון/ מס וכו'.
הגורם היחידי שיש לו גם את ההכשרה וגם את הסמכות החוקית לקבוע את השווי הוא שמאי מקרקעין. ישנם סיטואציות מגוונות בהם הצדדים מגיעים להסכמה על שמאי מוסכם יש שבית המשפט ממנה שמאי מטעמו ויש שכל צד מביא חוות דעת מטעמו.

חוות דעת אלו מלוות בתצהיר מיוחד של השמאי ובית המשפט במידה ואימץ את חוות הדעת לאחר שבחן את אמינותה מתייחס אליה כראיה קבילה שעל פיה יבסס את פסק הדין.

חוות הדעת צריכה להיות מפורטת ומנומקת והשמאי עשוי להיחקר עליה.

כדי שבית המשפט יאמץ את חוות הדעת ויתן לה משקל גבוה במאזן השיקולים שלו על עורך חוות הדעת להפגין בקיאות, יושרה מקצועית ועריכה מסודרת של חוות הדעת והתחשיבים, יכולת לעמוד בפני חקירה ולתת הסבר באופן רהוט ועקבי.

משרדנו עורך חוות דעת לבית משפט בנושאים מגוונים וההכשרה שלי כעו"ד תורמת להבנה של ההליך המשפטי ובחידוד נקודות שעשויות להכריע את התיק.

חוות הדעת שערכנו מגוונות ומתייחסות לאומדנים שונים שנתבקשנו להעריך כגון:

  • אומדן שווי זכויות לדייר מוגן
  • הכנת חלופות שונות לחלוקת נכס מורכב בין שותפים
  • אומדן שווי דמי שכירות ראויים לשטחי מסחר
  • הערכת שווי של נחלה חקלאית עם שימושים חורגים לצורך חלוקה במשפחה
  • אומדן עלות הכשרת שטח בנוי שלא ניתן לקבל בגינו היתר בתב"ע המאושרת
  • אומדן ירידת ערך עקב אי רישום
  • הערכות שווי למועדים ישנים לצורכי פיצויים
קרא עוד

בטוחות לבנקים

בטוחות לבנקים

בטוחות לבנקים

שוק המשכנתאות כמו גם ההלוואות המסחריות שניתנות על ידי בנקים או מוסדות פיננסים אחרים מתבסס על ערבויות או בטחונות שמציג הלווה בפני הגוף המממן.

חלק משמעותי מהבטחונות של הלווים מהווה נכסי דלא ניידי. מוסדות אלו מלבד בדיקתם לענין אמינות הלווה ויכולתו לעמוד בתנאי ההחזר של ההלוואה מבקשים לקבל כבטוחה נכס נדלנ"י שימושכן עבור הבנק או הגוף המממן על מנת לממשו ולפרוע את החוב במידה והלווה לא יעמוד בהתחייבותו להחזרת ההלוואה.

כחלק ממערך השיקולים וניהול הסיכונים של הגוף המלווה ועל מנת למזער את הסיכון ככל שניתן נעזרים בשירותיו של שמאי מקרקעין על מנת שיתן אומדן לשוויו של הנכס. השמאי מהווה גורם מקצועי אובייקטיבי ופועל בהתאם לתקינה שנכנסה לתוקף בשנים האחרונות ואומצה על ידי הבנקים בנוסף לדרישות ספציפיות של כל בנק.

חשוב לציין כי לכל בנק קיימת רשימת שמאים שעימה הוא פועל, ולכן בטרם ביצוע הזמנת עבודה יש לודא שאותו שמאי נמנה על אותה רשימה , וזאת כדי שחוות דעתו תתקבל על ידם.

ניתן לסווג את השומות בתחום הבטחונות לבנקים ל- 3 קטגוריות שונות:

חוות דעת לבנקים המסחריים המהוות חוות דעת בהתאם לתקן 19. ומתייחסות לפרמטרים שונים כגון מימוש מהיר, נספח בטחונות, מיסוי, היטלים וכו'.

חוות דעת לבנקים למשכנתאות – כל בנק הגדיר פורמט שונה שעל פיו נדרש השמאי לערוך את חוות הדעת וזאת בהתאם לצרכיו ואופן ניהול התיק ושקלול הסיכונים על ידו. חוות הדעת מופנית לבנק בלבד ומונפקת בהתאם להזמנה שמוציא הבנק לשמאי. חוות דעת אלו נקראות בקרב העוסקים בתחום כ"חוות דעת מקוצרות" שנועדו לתת לבנק אינדקציה לענין סבירות העסקה / החוזה שמוצג בפניו לצורך מימון. רוב חוות הדעת מסוג זה מתייחסות לבתי מגורים בלבד (דירות בבניה רוויה, וילות, בניה טורית, דו משפחתי וכו'). בשנים האחרונות וכתוצאה משיפורים טכנולוגים (אינטרנט, אתרי ממשל כגון הפורטל הגאוגרפי, הטאבו, רמ"י, מידע נדל"ן ואתרי רשויות מקומיות זמינים, אתרים פרטיים כגון זומאפ, מדל"ן וכו'), מתאפשר לשמאי לבצע את עבודתו ביתר דיוק ויעילות מאשר בשנים עברו.

חוות דעת לצורך לווי בניה – פרויקטים חדשים שממומנים על ידי בנק מלווה מחוייבים בפיקוח שמאי צמוד של שלבי הבניה. חוות הדעת נערכות בהתאם להתקדמות הבניה ומלוות את הפרויקט בכל שלביו עד להשלמתו.

משרדנו עובד באופן יומיומי עם הבנקים הבאים:
בנק הפועלים בע"מ, בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק מזרחי טפחות בע"מ, הבנק הבינלאומי בע"מ, בנק ירושלים בע"מ, בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

קרא עוד
נגישות