אומדן שווי שוק

שווי שוק מבטא את התמורה שעשויה להתקבל בין קונה מרצון למוכר מרצון כחופשי מכל מחזיק חוב ושעבוד. לצורך קביעת שווי זה נשקל השימוש היעיל והטוב של הנכס.

משרדינו מבצע הערכות שווי לכל סוגי הנדל"ן למשל הערכות שווי לדירות, לצמודי קרקע, למגרשים, לנחלות חקלאיות, למבני תעשיה, לשטחי מסחר, למשרדים, לקרקעות חקלאיות , וכיוצ"ב.

ההערכות מסוג זה מבוצעות בדרך כלל למגוון צרכים כגון:
חלוקה בין יורשים, חלוקה בין שותפים, התחשבנויות פנימיות בתוך העסק או המשפחה, אומדן שווי לצרכי קניה או מכירה וכו'.

נגישות