בטוחות לבנקים

שוק המשכנתאות כמו גם ההלוואות המסחריות שניתנות על ידי בנקים או מוסדות פיננסים אחרים מתבסס על ערבויות או בטחונות שמציג הלווה בפני הגוף המממן.

חלק משמעותי מהבטחונות של הלווים מהווה נכסי דלא ניידי. מוסדות אלו מלבד בדיקתם לענין אמינות הלווה ויכולתו לעמוד בתנאי ההחזר של ההלוואה מבקשים לקבל כבטוחה נכס נדלנ"י שימושכן עבור הבנק או הגוף המממן על מנת לממשו ולפרוע את החוב במידה והלווה לא יעמוד בהתחייבותו להחזרת ההלוואה.

כחלק ממערך השיקולים וניהול הסיכונים של הגוף המלווה ועל מנת למזער את הסיכון ככל שניתן נעזרים בשירותיו של שמאי מקרקעין על מנת שיתן אומדן לשוויו של הנכס. השמאי מהווה גורם מקצועי אובייקטיבי ופועל בהתאם לתקינה שנכנסה לתוקף בשנים האחרונות ואומצה על ידי הבנקים בנוסף לדרישות ספציפיות של כל בנק.

חשוב לציין כי לכל בנק קיימת רשימת שמאים שעימה הוא פועל, ולכן בטרם ביצוע הזמנת עבודה יש לודא שאותו שמאי נמנה על אותה רשימה , וזאת כדי שחוות דעתו תתקבל על ידם.

ניתן לסווג את השומות בתחום הבטחונות לבנקים ל- 3 קטגוריות שונות:

חוות דעת לבנקים המסחריים המהוות חוות דעת בהתאם לתקן 19. ומתייחסות לפרמטרים שונים כגון מימוש מהיר, נספח בטחונות, מיסוי, היטלים וכו'.

חוות דעת לבנקים למשכנתאות – כל בנק הגדיר פורמט שונה שעל פיו נדרש השמאי לערוך את חוות הדעת וזאת בהתאם לצרכיו ואופן ניהול התיק ושקלול הסיכונים על ידו. חוות הדעת מופנית לבנק בלבד ומונפקת בהתאם להזמנה שמוציא הבנק לשמאי. חוות דעת אלו נקראות בקרב העוסקים בתחום כ"חוות דעת מקוצרות" שנועדו לתת לבנק אינדקציה לענין סבירות העסקה / החוזה שמוצג בפניו לצורך מימון. רוב חוות הדעת מסוג זה מתייחסות לבתי מגורים בלבד (דירות בבניה רוויה, וילות, בניה טורית, דו משפחתי וכו'). בשנים האחרונות וכתוצאה משיפורים טכנולוגים (אינטרנט, אתרי ממשל כגון הפורטל הגאוגרפי, הטאבו, רמ"י, מידע נדל"ן ואתרי רשויות מקומיות זמינים, אתרים פרטיים כגון זומאפ, מדל"ן וכו'), מתאפשר לשמאי לבצע את עבודתו ביתר דיוק ויעילות מאשר בשנים עברו.

חוות דעת לצורך לווי בניה – פרויקטים חדשים שממומנים על ידי בנק מלווה מחוייבים בפיקוח שמאי צמוד של שלבי הבניה. חוות הדעת נערכות בהתאם להתקדמות הבניה ומלוות את הפרויקט בכל שלביו עד להשלמתו.

משרדנו עובד באופן יומיומי עם הבנקים הבאים:
בנק הפועלים בע"מ, בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק מזרחי טפחות בע"מ, הבנק הבינלאומי בע"מ, בנק ירושלים בע"מ, בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

נגישות